Εξοπλισμός Προσαρμοσμένος στις ανάγκες σας

Οθόνες Led Wall
 • Οθόνη LED Wall DiColor P3.9 Indoor Use σε tiles 50x100cm και 50x50cm
 • Οθόνη LED Wall LightLink P4.8 Indoor Use σε tiles 50x50cm
 • Οθόνη LED Wall DiColor P4.8 Outdoor Use σε tiles 50x50cm
 • Οθόνη LED Wall LightLink P2.9 Indoor Use σε tiles 50x50cm
Προβολικός Εξοπλισμός
 • GreenHippo Video Server
 • Resolume Arena Video Server
 • Conventional Windows & OSX Laptops για PowerPoint και KeyNote
 • Black Magic Design Video Accessories 
Εξοπλισμός Ελέγχου
 • NovaStar VX6s Controller
 • NovaStar VX4s Controller
 • NovaStar MCTRL660 Controller
 • NovaStar MSD600 Sending Cards
 • NovaStar MSD300 Sending Cards
 • NovaStar ® CVT310 Fiber Converter
 • NovaStar ® CVT4K-S Fiber Converter